od kočičky pro paničky...

Nákupní košík

V košíku máte 0 položek
celkem za 0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.minou.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka (dále jen Kupující).

 

2. Doba dodání

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka považována za platnou a zaevidována prodávajícím. Po kontrole objednávky je kupujícímu zaslán email s platebními údaji. Prodávající v nejkratší době odešle objednávku kupujícímu (obvykle vyřizujeme objednávku do jednoho týdne). Za konečnou dodávku zboží nese zodpovědnost dopravce.

 

3. Doprava a placení

Pro zasílání zboží prodávající využívá sl užeb PPL Parcel CZObjednávky do 800 Kč  s DPH

 

PPL Parcel CZ (platba předem)

69,00 Kč

PPL Parcel CZ (s dobírkou - platba při převzetí zásilky)

99,00 Kč

Osobní odběr – Za Místním nádražím 2893, 79601 Prostějov

zdarma

 

 

Objednávky od  800 Kč s DPH

 

PPL Parcel CZ (platba předem)

zdarma

PPL Parcel CZ (s dobírkou - platba při převzetí zásilky)

30,00 Kč

Osobní odběr - Za Místním nádražím 2893, 79601 Prostějov

zdarma

 

 

Při platbě předem musí být uhrazena celková částka na účet prodávajícího.

Číslo účtu: 2500531050/2010 (Fio banka)Jakmile jsou peníze na účtu prodávajícího (neplatí pro dobírku), prodávající neprodleně odešle objednávku kupujícímu.

Lze využít služby osobní odběr na adrese Za Místním nádražím 2893, 79601 Prostějov ale pouze po tel. domluvě, +420 777444607


4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

4.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu

www.minou.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


4.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.


4.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

4.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.


4.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


4.6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.minou.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


4.7. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.minou.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců.4.8 Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Nejsme plátci DPH.


4.9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Podle občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

6. Záruční doba

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (není-li stanoveno jinak)

Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou - za toto ručí dopravce.

7.Reklamace / Reklamační řád

Kupující je povinen doručit reklamované zboží na sídlo (adresu) prodávajícího v kompletním balení s písemným popisem vady zboží a kopií kupního dokladu.

Prodávající musí vyřídit reklamaci (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem, která je 30 dnů. Při překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.

Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží.

Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení.

V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu.

Kupující nehradí náklady na dopravu.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu popřípadě ostatní náklady kupující.

Reklamované zboží neodesílejte na dobírku, NEBUDE PŘIJATO.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.


8.2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.minou.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.


8.3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.


8.4. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky.

Ochrana údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Tyto podmínky platí od 1.3.2016